آموزش گروهی زبان روسی (10 نفره، آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

Translator

 

Translator

 

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

16
100,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم سوم

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

31
300,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم دوم

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

19
250,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم اول

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

40
200,000 تومان