آموزش زبان چینی / ترم سوم

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

17
400,000 تومان

آموزش زبان چینی / ترم دوم

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

14
300,000 تومان

آموزش زبان چینی / ترم اول

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Translator

 

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

29
300,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح پیشرفته Advance

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

جلد پنجم و آخر این مجموعه که در سطح c1 دسته بندی می‌شود نیز شامل 10 درس است.که در درس اول آن به آموزش گرامرDiscourse marker ها و Connector ها می‌پردازد و در بخش دوم آن نیز نکاتی در مورد have اشاره می‌کند.

19
250,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح بعد از متوسطه Upper Intermediate

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

این دوره دارای سطح متوسط بالا ، نزدیک به پیشرفته میباشد که به آموزش کامل سطح B2 میپردازد. جلد چهارم این مجموعه نیز دارای 10 درس می‌باشد و هر درس دارای دو بخش است.

13
200,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح متوسط Intermediate

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان

این دوره در سطح متوسط رو به بالا است که در آن به نیمه دوم سطح B1 و نیمه اول سطح B2 پرداخته مبشود و شامل 10 درس می باشد.

27
175,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح پیش از متوسطه Pre intermediate

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Translator

 

این اصلا کتاب محور و خسته کننده نیست!!! این دوره یک آموزش جامع زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی می باشد که برای نوجوانان و بزرگسالان آماده شده است. مدرس در طی دوره بصورت تعاملی و خط به خط کتاب را تدریس میکند و در حین آموزش از فیلم های جذاب برای تمرین لهجه و افزایش قدرت شنیداری استفاده می نماید.

41
200,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح مبتدی Elementary

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان

Translator

 

این اصلا کتاب محور و خسته کننده نیست!!! این دوره یک آموزش جامع زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی می باشد که برای نوجوانان و بزرگسالان آماده شده است. مدرس در طی دوره بصورت تعاملی و خط به خط کتاب را تدریس میکند و در حین آموزش از فیلم های جذاب برای تمرین لهجه و افزایش قدرت شنیداری استفاده می نماید.

43
175,000 تومان